Zamek Królewski – egzamin październik 2016

marmur

W ostatnim czasie, tj. w połowie października 2016 r., odbył się kolejny egzamin dla przewodników po Zamku Królewskim w Warszawie. Dzięki informacjom przekazanym przez uczestnika egzaminu – pozdrawiam :)  – przedstawiam pakiet pytań z tego egzaminu. Poprzednich pytań należy szukać tutaj.

PYTANIA EGZAMINACYJNE – 15.10.2016
1. Kto odtworzył plafon w Pokoju Audiencjonalnym Starym? (Strzałecki)
2. Z jakiego zamożnego rodu pochodziła Anna, żona Konrada III? (Radziwiłłów)
3. Kto nie mógł zasiadać w senacie do 1768 roku? (Hetmani)
4. Kto odkupił obrazy SAP w 1813 roku? (Kazimierz Rzewuski)
5. Kto odziedziczył majątek po Józefie Poniatowskim? (siostra Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa)
6. Kto aktywnie występował o odbudowę ZK i później był jego pierwszym dyrektorem? (A. Gieysztor)
7. W jakiej Sali ukoronowany został Mikołaj I? (Senatorskiej)
8. Kto został ukoronowany w bazylice św. Jana? (Stanisław Leszczyński)
9. Jakie stanowisko zajmował SAP do momentu wyboru na króla? (Stolnik Litewski)
10. Kto wybudował „Curia Minor”? (Konrad III)
11. Jakiego pochodzenia była Teresa Sahakian? (polskiego)
12. Które pomieszczenia po Auguście III przerobił SAP pod swój apartament? (Apartament królowej)
13. Którego obrazu nie ma w Pokoju Canaletta? („Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego”)
14. Podaj imię i nazwisko wykonawcy kandelabra z Sali Wielkiej. (Philippe Caffieri)
15. W którym roku powstał Komitet Odbudowy Zamku? (1971)
16. Czyją żoną była Eleonora Habsburżanka? (Michała Korybuta Wiśniowieckiego)
17. Kiedy powstały fasady z projektu J. Fontany? (lata 50 XIX w.)
18. Pytanie o modlitewnik królowej Bony.
19. Kiedy zginął kustosz zbiorów zamkowych Kazimierz Brokl? (17.09.1939)
20. Kto mieszkał w Pałacu pod Blachą? (Stanisław Przybyszewski)
21. Pytanie o J. B. Plerscha jako wykonawcy dekoracji malarskiej w Gabinecie Konferencyjnym.
22. Kto był autorem stolika typu gerydon w Gabinecie Konferencyjnym? (Martin Carlin)
23. Przed widokami W-wy na obrazach Canaletta przedstawiane było miasto….? (Rzym)
24. Co mieściło się na ZK oprócz rezydencji królewskiej? (Sąd grodzki)
25. Autor obrazów w Sali Rady. (Józef Peszka)
26. Jaka część ZK była odbudowana najwcześniej? (Brama Grodzka)
27. Jaki niemiecki gubernator urzędował na Zamku w 1915r.? (Hans von Besseler)
28. Pytanie o pałacyk księcia Karola Ferdynanda.
29. Pytanie o nazwisko jezuity z obrazu J.Matejko „Batory pod Pskowem”. (Antonio Possevino)
30. Z jakiego gatunku drewna wykonana jest boazeria w sypialni króla? (Z cisu)

Za wszelkie uzupełnienia i komentarze będę wdzięczny :)