Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji – brzmi strasznie, prawda? A tu zgodnie z przepisami, każda instytucja świadcząca usługi publiczne elektronicznie, w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności (kto wymyśla takie nazwy?) musi taki audyt przeprowadzać. Co roku. Przepis tu jest bezwzględny. Paragraf 20 ust. 2 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) nie daje pola manewru.

Nie wiesz jak się do tego zabrać? Napisz: biuro@audyt.waw.pl