Zamek Królewski po nowemu

zamek brama grodzka

Sporo zamieszania wywołała ostatnio informacja umieszczona na stronach Zamku Królewskiego, dotycząca zmian w przewodnictwie po Zamku, poczynając od dnia 1 maja 2015 r. Otóż poczynając od tej daty po Zamku oprowadzać będą mogli wyłącznie przewodnicy, którzy uzyskają upoważnienie od Dyrektora Zamku. Jak je uzyskać? Ano trzeba będzie zdać egzamin, oczywiście płatny. Strasznie się zdenerwowali posiadacze starych uprawnień zamkowych bo z początku wydawało się, że też będą musieli zdawać ale wygląda na to, że ich protesty zostały wysłuchane i Zamek uznał stare przywileje.

Cóż zatem zrobić żeby zostać przewodnikiem po Zamku? Po pierwsze należy się zarejestrować w specjalnym serwisie. Po drugie należy wpłacić 200 zł a potwierdzenie przesłać za pośrednictwem ww. serwisu. Następnie należy czekać na informację odnośnie terminu egzaminu. Zamek zamierza przeegzaminować 400 osób a pierwszy egzamin będzie na początku grudnia.

Jak będzie wyglądał egzamin? Wiadomo tylko trochę. Egzamin będzie składał się z dwóch części. Najpierw test pisemny, obejmujący następujące zagadnienia:

 • historia Zamku,
 • historia Polski na tle historii Europy,
 • historia Warszawy,
 • zagadnienia z historii sztuki polskiej i europejskiej.

Test składa się z 30 pytań a zalicza 75% skuteczność. 75% z 30 to 22,5 ;) Czyli ile – 22 czy 23?

Po zdaniu testu ma miejsce egzamin ustny. Założenia są następujące:

 • zdający egzamin po wylosowaniu sali do prezentacji ma 5 minut na przygotowanie się,
 • po upływie 5 minut odbywa się prezentacja wylosowanego wnętrza z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego,
 • podczas egzaminu ustnego sprawdzane są następujące umiejętności kandydata:
  • znajomość ekspozycji i poszczególnych obiektów (nazwy sal, rozmieszczenie itp.),
  • umiejętność dostosowania przekazu do wieku i poziomu odbiorcy,
  • umiejętność interesującego przekazu, kultura języka.
 • komisja zadaje pytania dodatkowe,
 • egzamin ocenia się według następujących kryteriów:
  • umiejętność dostosowania przekazu do odbiorcy – 7 pkt,
  • umiejętność interesującego przekazu, kultura języka – 5 pkt,
  • wiedza – 3 pkt.
 • warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 10 punktów na 15 możliwych,

Czyli dosyć rygorystycznie. Ciekawe, że sposób prezentacji jest znacznie wyżej punktowany niż wiedza merytoryczna, która jak rozumiem będzie sprawdzana na teście.

Na dziś dzień tyle wiadomo. A reszta wyjdzie w praniu.