Zamek Królewski – egzaminy styczeń 2015

sypialnia 2

Dziś odbyła się druga edycja egzaminów przewodnickich na Zamek Królewski w Warszawie. Pytania z poprzedniego egzaminu udostępniłem bezpośrednio po nim – vide link.

A tak wyglądał dzisiejszy egzamin. Grup było kilka ale pytania były te same – grupy różniły się tylko sekwencją pytań. Egzamin polegał na teście jednokrotnego wyboru – należało wybrać jedną odpowiedź z czterech podanych możliwości.

 

 1. Z jakiego materiału jest berło Stanisława Augusta
 2. Kto, w styczniu 1971 r., został przewodniczącym komitetu odbudowy Zamku
 3. Które ze wskazanych pomieszczeń nie należy do apartamentu księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą
 4. Z czyjej kolekcji pochodzi ekspozycja kobierców wschodnich w Pałacu pod Blachą
 5. Który z podanych obrazów nie wchodzi w skład cyklu „Tysiąc Lat Dziejów Chrześcijaństwa w Polsce”
 6. Kto był autorem dekoracji malarskiej Nowej Izby Poselskiej, powstałej w latach 60-tych XVIII w.
 7. Jak nazywał się budowniczy zamków w Liwie i Ciechanowie, być może też Wieży Wielkiej
 8. Kto zakupił kolekcję obrazów Stanisława Augusta Poniatowskiego
 9. Który ze świeckich urzędów senatorskich był najważniejszy (kasztelan krakowski/wojewoda krakowski/kasztelan poznański/wojewoda poznański)
 10. Z jakiej pracowni pochodzą kandelabry z Sali Wielkiej
 11. Rok zawarcia Traktatu Ryskiego
 12. Rok podjęcia decyzji o odbudowie Zamku przez Sejm Ustawodawczy
 13. Oficjalna nazwa Zamku Królewskiego [UWAGA – zmieniła się stosunkowo niedawno]
 14. Kiedy skuto klasycystyczne dekoracje fasady Zamku, pochodzące z XIX w.
 15. Rok ustanowienia Orderu św. Stanisława
 16. Kim dla Augusta III był Fryderyk August, Książę Warszawski
 17. Co jest najcenniejszym zabytkiem ruchomym Zamku (czy jakoś tak) – chodzi o modlitewnik Bony
 18. Kto restaurował plafony Sali Wielkiej
 19. Najstarsze i największe gotyckie zachowane wnętrze
 20. Wskaż czyjego obrazu nie ma przedstawionego w Sali Rycerskiej
 21. Czyje zbiory prezentuje obraz malarza antwerpskiego „Gabinet Sztuki”
 22. Jakie funkcje sprawował Jan Zamojski w okresie przedstawionym na obrazie „Batory pod Pskowem”
 23. Rok, kiedy zapadła uchwała rządu II RP o tym, że Zamek łącznie z pałacem Pod Blachą, Łazienki Królewskie, Belweder, Wawel, Spała są gmachami reprezentacyjnymi Rzeczypospolitej
 24. Czyjego portretu nie ma w Gabinecie Konferencyjnym
 25. Z jakiego drzewa wykonana jest boazeria w sypialni królewskiej
 26. Kogo zdetronizowano w Sali Senatorskiej
 27. Czyjego autorstwa są obrazy w Sali Rady
 28. Który z budynków służył jako rezydencja siostry książąt mazowieckich
 29. Za panowania którego króla przeniesiono Salę Senatorską w obecne miejsce
 30. Narodziny którego dziecka Władysława IV były impulsem do wybudowania Pokoju Marmurowego

Pytania oczywiście w brzmieniu przybliżonym, spisane po egzaminie.

marmur

Dla zainteresowanych tematy ze starych egzaminów zamkowych – zawsze to jakaś dodatkowa wskazówka:

Stolik w Pokoju Marmurowym – kto projektował i jaki ma wzór
Kto to był Scypion Afrykański
Portrety oktagonalne z Izby przy Wieży Grodzkiej – gdzie przedtem wisiały
Architekci Stanisława Augusta Poniatowskiego
Jakie wydarzenia historyczne przedstawiają obrazy z Sali Rycerskiej
Czy na obrazie „Rejtan” J. Matejki jest SAP
Podłoga w Sali Canaletta, z którego wieku
Kiedy odbył się pierwszy sejm walny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Kto projektował rzeźby Apolla i Minerwy w Sali Wielkiej
Czy Napoleon mieszkał na zamku
Z jakiego materiału jest wnętrze okrągłego stolika w Gabinecie Konferencyjnym
Kto przewodniczył obradom w Izbie Poselskiej
Czy tron w Sali Rady był używany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
Jakie funkcje pełnił Pokój Żółty i Zielony w czasach wazowskich
Gdzie można zobaczyć Esterę i Ashawerusa
Czy miecz koronacyjny w Kaplicy Małej był używany przy koronacji Stanisława Augusta
Jakie trzy wydarzenia miały miejsce w Sali Senatorskiej
Kto i kiedy projektował Bibliotekę Królewska
Kto namalował plafon w Sali Marmurowej
Skąd pochodzi cytat w Sali Rycerskiej
Na podstawie czego zostały odtworzone Gabinet Króla i Garderoba
Czy w zbiorach Zamku Królewskiego jest obraz Canaletta „Widok Warszawy z tarasu zamku”
Kto przewodniczył obradom Sejmu
Gdzie obradował ostatni Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Ile obrazów Bernarda Bellotto Napoleon zabrał ze sobą do Paryża
O której godzinie zatrzymał się zegar na wieży Grodzkiej
Kiedy Zamek królewski został wysadzony w powietrze
Czy Biblioteka Królewska jest autentyczną częścią zamku
Kto projektował fasadę Zamku od strony Wisły
Na czym namalowane są portrety królów polskich w Pokoju Marmurowy
Co to był kredens
Kto namalował „Kampament pod Czerniakowem, czyli przegląd wojsk polskich, litewskich i saskich w dniach 31.07 do 18.08.1732” z Nowej Izby Poselskiej
Kto i kiedy zaprojektował Nowy Dom Królewski
Wymień 2 obrazy ze zbiorów zamkowych, które namalował szwedzki malarz Per Kraft
Od kiedy w Zamku Królewskim w W-wie odbywają się sejmy walne RP Obojga Narodów
Kto przewodniczył obradom w Senacie
Czy na obrazie J. Matejki „Konstytucja 3-go Maja” został sportretowany Tadeusz Kościuszko
Opisz herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Co przedstawia obraz „Galeria sztuki królewicza Władysława”
Czy kolumny w kaplicy królewskiej są oryginalne
Ile było sejmowych stanów
Czyje herby znajdują się w maswerkach blend na fasadzie Domu Wielkiego
Jak nazywał się pierwszy dyrektor Zamku Królewskiego w W-wie
Jakie fundacje działają przy zamku Królewskim w W-wie
Gdzie w Zamku można obejrzeć tzw. koronę Łokietkową z 1320 r. – insygnium koronacyjne królów polskich
Kto namalował obrazy znajdujące się w supraportach w pokoju Zielonym i czy należały one do galerii SAR
Ile obrazów J. Pillementa jest na Zamku i gdzie wiszą
Co się stało z księgozbiorem króla Stanisława Augusta i gdzie się on obecnie znajduje
Jaki kształt ma mensa ołtarza w kaplicy królewskiej
Kiedy i skąd przywieziono do Zamku urnę z sercem Tadeusza Kościuszki
Jaki motyw dekoracji malarskiej zastosował J.B. Plersch w dekoracji Gabinetu Konferencyjnego
Który władca koronował się na Zamku Królewskim w W-wie i kiedy to było
Kiedy i w jakich okolicznościach zmarł Kazimierz. Brokl
Z jakiego kraju pochodził Bacciarelli
W jakim stylu jest stolik w gabinecie marmurowym
Czy miecz w Kaplicy jest mieczem koronacyjnym
Kto był autorem projektu odbudowy zamku królewskiego
Czyj autoportret znajduje się w gabinecie króla
Jakie funkcje pełnił pokój zielony czasach wazowskich
Czy na obrazie konstytucja 3 Maja Matejki jest sportretowany Stanisław August
Czy Józef Piłsudski mieszkał na Zamku
Skąd pochodziło wyposażenie pokoju władz polskich na uchodźstwie
Czy odpoczywający satyr należał do zbiorów zamkowych i kiedy powstał
Kto zastępował króla w czasie bezkrólewia
Ile plafonów Bacciarelliego
Rzeźby w sali tronowej
Na którym z foteli tronowych nie ma korony królewskiej
Ile rzeźb Jean-Antoine Houdona znajduje się na Zamku i gdzie są eksponowane
Gdzie w Zamku zobaczymy motyw dekoracyjny a la greque
Kto jest autorem supraport w Pokoju Oficerskim i co przedstawiają
Popiersia jakich władców europejskich zdobiły Pokój Audiencjonalny Stary w czasach Stasia
Gdzie w Zamku przed wojną znajdowała się galeria arrasów
Kim był Pompejusz Wielki
Gdzie przed wojną wisiał portret Stasia w stroju koronacyjnym z Pokoju Marmurowego
Czy hetman był senatorem
Czy na Zamku mieszkał Ignacy Paderewski
Wymienić autentyczne części bryły zamkowej
Zachowane elementy kamieniarskie wystroju zewnętrznego :
umieszczone w Bramie Grodzkiej
Co znaczy pojęcie „ restytucja „
Gdzie w Zamku znajdowały się sale teatralne
Kim był Telemach
Ilu posłów i senatorów liczyła rada Nieustająca
Jak brzmi dewiza Orderu Orła Białego
Jak brzmi dewiza Orderu Orła Białego umieszczona w Sali Wielkiej
Jak brzmi dewiza Orderu św. Stanisława
Kto i kiedy ustanowił Order Orła Białego
Kto i kiedy ustanowił Order św. Stanisława
Skąd pochodzi nazwa Sala Asamblowa i co oznacza
Kto jest autorem mechanizmu zegara z Chronosem i globem niebieskim w Sali Rycerskiej oraz zegara z, wazą w Pokoju Audiencjonalnym Starym
Ile jest małych głów w Sali Rycerskiej
Gdzie znajduje się obraz Franciszka. Smuglewicza Św. Krzysztof
Gdzie jest portret SAP z popiersiem Piusa VI Baciarellego
Gdzie początkowo umieszczono obrazy Canaletta po ich przewiezieniu do Rosji
Wymień miasta, których weduty malował Bellotto
Jaki element symboliczny różni portrety koronacyjne króla Stanisława Augusta autorstwa Wernera i Bacciareliego
Kto jest autorem socrealistycznej wizji odbudowy Zamku podwyższonego tak, aby zasłonić katedrę św. Jana
Za panowania jakiego króla przeniesiono Izbę Poselską z parteru Dworu Wielkiego na pierwsze piętro
Daty powstania i architekci Pokoju Marmurowego
Kto zaprojektował alegorie Sprawiedliwości i Pokoju w Pokoju Marmurowym i Sali Wielkiej
Którą salę przed II wojną światową nazywano salą Matejki lub Salą Batorego
Ile haftowanych orłów ma znów zdobić tron w Sali Tronowej
Który z obrazów Matejki zdobył złoty medal na wystawie w Paryżu w 1867 roku
Ile biustów stoi w Sali Rycerskiej
Co to jest werniks
Jakie pomieszczenie znajduje się między Salą Gwardii Konnej Koronnej a Przedpokojem Czerwonym
Jak inaczej nazywana była Sala Gwardii Konnej Koronnej
Ile zegarów znajduje się w Sali Balowej
Czyje elekcje odbyły się na Kamionie i kiedy
Jakiemu wydarzeniu poświęcona jest tablica w Galerii Warty, skąd ona pochodzi i kto jest autorem tekstu
Gdzie wisi portret Charlesa Williamsa, protektora i opiekuna młodego Stanisłąwa Augusta
Gdzie obecnie znajduje się Gabinet Rycin Stanisława Augusta
Jak nazywa się cykl 12 obrazów Matejki? Wymienić 5 z nich.
Jakie postacie przedstawiają portrety w Sali Rady
Podaj inne nazwy Sali Wielkiej
Który z plafonów malowanych przez Bacciarellego przetrwał wojnę
Jaki obraz zdemontowano z Sali Rycerskiej w 1807 r.
Podaj nazwiska architektów kierujących przebudową Zamku za czasów Wazów
Gdzie obradował Sejm po 1918 r.
Podaj pierwotna nazwę Galerii Owalnej
Jaka funkcje miała pierwotnie Sala Marmurowa
Kto zasiadał najbliżej tronu w Sali Senatorskiej
Co było podstawa ikonograficzna do odtworzenia Sali Senatorskiej
Z jaką rocznicą zbiega się zawieszenie nowych orłów na tronie w Sali Tronowej
Z jakiego drewna jest posadzka w Sali Tronowej
Gdzie znajduje się oryginalny z epoki herb Wazów Snopek
Gdzie wcześniej wisiały obrazy, które obecnie wisza w Sali Rady
Gdzie występują personifikacje Pokoju i Sprawiedliwości
Jaki wizerunek jest na zegarze w Sali Rady
Do którego roku była władysławowska wykładzina marmurowa w Pokoju Marmurowym
Kto jest projektantem architektonicznego wystroju Sali Wielkiej w czasach stanisławowskich
Ile obrazów otrzymał Zamek w darze od Karoliny Lanckorońskiej
Data tzw.“czarnej niedzieli“ w ZK
Co zakładał niemiecki plan Pabsta
Gdzie powstał pierwsza w Europie fabryka porcelany i kto ja stworzył
Czy jest postać króla SAP na obrazie Canaletta – Widok Warszawy od strony Pragi
Jaką funkcję pełnił Pokój Canaletta za czasów namiestników carskich
Architekt sali Gwardii Konnej Koronnej
Architekt Sypialni Króla
Co przedstawia obraz Pillementa w Sypialni Krola
Jakie są kolory godła SAP
Gdzie znajdują się supraporty przedstawiające dzieci bawiące sie motywami wojskowymi
Z czego wykonano berło królewskie
Czym zdobiony jest kominek w Pokoju Audiencjonalnym Starym
Z jakiego drewna wykonana jest boazeria w Sypialni Króla i dlaczego
Co to jest Odblaśnica
Obrazy w Sypialni Króla nad drzwiami
Funkcja sali Rycerskiej
Ile obrazów Rembrandta znajduje się na Zamku
W której części Zamku znajdował się teatr wazowski
Wymień przynajmniej 3 uczestników obiadów czwartkowych, których portrety znajdują się na Zamku. W której sali odbywały się te obiady
Jakie postacie ze Starego Testamentu zostały uwiecznione na obrazach w Sypialni królewskiej
Kto mieszkał w Pokojach Królewiczowskich
Skąd pochodzą boazerie z Antyszambry i Pokoju Towarzyskiego z Apartamentów Księcia Stanisława
Jakie elekcje zostały uwiecznione na obrazach znajdujących się w Zamku
Kto projektował krzesła tronowe znajdujące się w Zamku
Kto projektował Galerię Monarchów Europejskich
W jakich latach mieszkał na Zamku Stefan Żeromski
Przez kogo wybierani byli senatorowie
Wymień przynajmniej 3 artystów saskich, których działa znajdują się obecnie na Zamku

 

plafon