Zamek Królewski – Egzaminy Marzec 2015

miecz

W poniedziałek 16 marca odbył się trzeci już egzamin na przewodnika po Zamku Królewskim. Dotychczasowe egzaminy odbyły się w grudniu 2014 i w styczniu 2015. Zwłaszcza ten ostatni zasłynął jako totalna rzeźnia, która przeszło ok. 1/3 zdających :-/ Pytania we wszystkich grupach były takie same tylko w różnej kolejności – to pewnie reakcja na zarzuty, że podczas pierwszego egzaminu egzamin dla jednej grupy był uznany za trudniejszy niż dla drugiej. Dzisiejszy egzamin wyglądał następująco:

 1. Jakim herbem pieczętował się ród Sobieskich;
 2. [pytanie na znajomość rzeźb rzymskich wodzów z Sali Tronowej – wśród wymienionych wskazać postać która nie występuje w realu]
 3. [pytanie na znajomość rzeźb postaci z Sali Rycerskiej – wśród wymienionych wskazać postać która nie występuje w realu]
 4. [pytanie na znajomość apartamentu księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą – wśród wymienionych wskazać pokój wchodzący w skład apartamentu]
 5. Wskaż jak się nazywała żona Augusta III;
 6. Który król ustanowił Order Orła Białego;
 7. Jak się nazywała Sala Rycerska w czasach Stanisława Augusta;
 8. Kiedy buławę marszałkowską, z rąk prez. Mościckiego na Dziedzińcu Wielkim ZK, otrzymał Rydz-Śmigły;
 9. Jaki obiekt określano jako „Wieżę Złamaną”;
 10. Kto jest autorem obrazu Elekcja Augusta II;
 11. Kto był autorem portretów oktagonalnych Familii Jagiellońskiej;
 12. Jakiej narodowości był Marek Ludwik Reverdil, długoletni bibliotekarz Stanisława Augusta;
 13. Jakie funkcje w momencie obrania królem pełnił Jan III Sobieski;
 14. Wskaż autorów obecnej dekoracji malarskiej w Dawnej Sali Poselskiej;
 15. Z jakiego obiektu pochodzi rokokowa boazeria w apartamencie księcia Stanisława;
 16. Wskaż datę Konfederacji Warszawskiej;
 17. Wskaż datę Unii Lubelskiej;
 18. Który polski król, jako pierwszy gościł na ZK;
 19. Kto był autorem stolika w Gabinecie Monarchów;
 20. Kto był władcą Prus w czasie gdy Prusy zajęły Warszawę;
 21. Kto, w 1971 r., został powołany na głównego projektanta ZK;
 22. W której sali dokonano zaprzysiężenia prezydenta Mościckiego;
 23. Którą salę Paskiewicz nakazał przebudować na cerkiew;
 24. Co w czasach saskich mieściło się w Sali Koncertowej;
 25. Jak się nazywał marszałek sejmu w 1773 przedstawiony na obrazie Matejki „Rejtan”;
 26. Jak się nazywał jezuita przedstawiony na obrazie Matejki „Batory pod Pskowem”;
 27. Kto wykuł posąg Marsjasza;
 28. Kto po śmierci księcia Józefa odziedziczył Pałac pod Blachą;
 29. Kto napisał wydany w 1936 r. przewodnik po ZK;
 30. [pytanie na znajomość Gabinetu Marmurowego – wśród wymienionych wskazać portret króla przedstawionego w sali];

marsjasz