Zagadka i jej rozwiązanie

Wyodrębnij z poniższego zdjęcia 3 obiekty powiązane ze sobą. Wskaż te obiekty i powiązanie pomiędzy nimi. Odpowiadamy na profilu na facebooku.

SONY DSC

Poniżej odpowiedź:

Chodziło oczywiście o kościół św. Trójcy (wielka zielona kopuła), budynek Cedergrenu/PASTy i przedwojenny niebotyk czyli Prudential. Budynki te w chwili powstania były najwyższymi budynkami Warszawy.