Prace nad rozporządzeniem ws przewodników górskich c.d.

W internetowym serwisie RCL pojawiły się kolejne dokumenty dotyczące projektu rozporządzenia ws. przewodników górskich.

Najbardziej urocze jest pismo z warmińsko-mazurskiego, gdzie „ze względów bezpieczeństwa, proponuje się wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez organizatorów turystyki opieki przewodnika grupom turystycznym na szlakach górskich w obszarach wymienionych w rozdziale 2 rozporządzenia”. Czyli przewodnik górski musiałby być obecny z wycieczką na każdym szlaku na pogórzach.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie to już całkiem urwało się z choinki i o tym szkoda gadać bo to utopia.

Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich popiera projekt i tylko chce uznawania papierów UIAGM.

Województwo Wielkopolskie wnosi o kosmetykę ale też o usunięcie z komisji egzaminacyjnych przedstawiciela konserwatora zabytków. To też mój postulat.

SKPB Łódź wytyka pewne niejasności w zapisach szczegółowych, nie wnosząc zasadniczych uwag co do całego systemu.

Uwagi krytyczne można znaleźć przede wszystkim w dziale „działalność lobbingowa„.

Z moimi uwagami można zapoznać się tutaj oraz na stronach RCL.