Pojawił się projekt rozporządzenia ws przewodników górskich

Akurat bezpośrednio przed Świętami, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia ws nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Jak zwykle pojawiają się pytania czy namieszali i na ile ;)

No to namieszali a namieszanie w znacznej mierze wynika z deregulacji przewodnictwa terenowego i miejskiego, stąd przewodnikom górskim odpada cała część krajoznawcza.

Zmiany na plus:

 • zawężenie obszarów uprawnień, przede wszystkim dla przewodników beskidzkich, tym samym pogórza (za wyjątkiem Pogórza Przemyskiego) wyleciały z obszaru gdzie wymagany jest przewodnik górski oraz obszary te nie podlegają egzaminowi
 • wydawanie legitymacji i identyfikatora z urzędu a nie na wniosek zdającego – niby drobiazg ale jeden papierek mniej.
 • uproszczenie programów szkolenia, odchudzenie o otoczkę krajoznawczą i sprowadzenie ich do topografii oraz zasad bezpieczeństwa etc. Łącznie ma być: 140 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin szkolenia z pierwszej pomocy, 40 dni szkolenia praktycznego w terenie
 • dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w trakcie wycieczek szkoleniowych
 • likwidacja wymogów  minimalnej długości 12 miesięcy kursu beskidzkiego i sudeckiego a 24 miesięcy tatrzańskiego
 • likwidacja wymogów godzinowych dla poszczególnych przedmiotów
 • w przypadku egzaminów na II i I klasę zrezygnowano z egzaminu pisemnego
 • określono że cząstkowe zdanie egzaminu ważne jest przez 5 lat
 • nie trzeba już nosić identyfikatora w widocznym miejscu, tylko takim żeby można było okazać go na żądanie

Zmiany na minus:

 • ponowne zróżnicowanie uprawnień poszczególnych klas w Beskidach i Sudetach, pomimo że na spotkaniu konsultacyjnym wszyscy podnosili, że klasy poza Tatrami nie mają sensu. W szczególności przewodnik III klasy może prowadzić tylko po szlakach turystycznych i drogach w warunkach letnich i zimowych. Bez szlaku w warunkach letnich – II klasa, warunki zimowe poza szlakami – I klasa.
 • tylko minimalne okrojenie obszaru Sudetów, jako obszaru gdzie wymagany jest przewodnik górski
 • definicja warunków zimowych pozostawiająca duże możliwości interpretacyjne

Poniżej mapka przedstawiająca proponowane obszary uprawnień przewodników beskidzkich i sudeckich. Czerwona linia – zakres z nowego rozporządzenia. Zielona linia – granica jeszcze dotychczas obowiązująca. Żółta linia w Sudetach – zmiany proponowane a odrzucone.

beskidy1 beskidy2sudety

===
Już za chwilę rozpoczyna się kolejny kurs przewodników po Warszawie. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.