Ostatnie 4 miejsca

Zostały ostatnie 4 miejsca na kursie przewodników po Warszawie!

Kurs startuje we środę 17 kwietnia.

Szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl