O testach jednokrotnego wyboru

Jak wygląda test jednokrotnego wyboru chyba wszyscy wiedzą. Wszyscy? Okazuje się, że za wyjątkiem komisji egzaminacyjnej ds. pilotów wycieczek w Warszawie. Od 2011 roku przepisy mówią wprost, że egzamin pisemny dla przewodników czy pilotów, polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Zobaczmy zatem jak wyglądały ostatnie dwa egzaminy pilockie:

Egzamin pisemny na pilotów wycieczek
z dnia 17 czerwca 2013
(prosimy zakreślić „kółkiem” lub wpisać prawidłowe odpowiedzi)

1. Obcokrajowcowi przejeżdżającemu przez Polskę tranzytem wiza tranzytowa jest wystawiana na okres (ilu?) ……… dni
2. Podaj symbol zagubienia bagażu w międzynarodowym transporcie lotniczym ……………..
3. Kampingi mają (ile?) ……… kategorii i są oznaczone (czym?) …………………………….
4. Pod jaki resort podlega polska Straż Graniczna ………………………………………………

 „Wpisać prawidłowe odpowiedzi” – faktycznie jednokrotny wybór. :-/ To tylko 4 pytania z 30-tu ale wystarczy. Zobaczmy kolejny egzamin:

Egzamin pisemny na pilotów wycieczek
z dnia 27 maja 2013
(prosimy zakreślić „kółkiem” lub wpisać prawidłowe odpowiedzi)

10. Na mapie w skali 1:75 000 odległość pomiędzy miastami wynosi 12 cm; ile to kilometrów w rzeczywistości …………………………………
16. Polska Straż Graniczna podlega ministrowi (jakiemu?) …………………………
23. Polska wstąpiła do NATO w roku (którym?) …………….
24. Z iloma państwami graniczy Polska …………………..
25. Podaj datę (dzień i miesiąc), kiedy obchodzone jest w Polsce Święto Flagi ………………

I znów to samo. No cóż. Szkoda słów. W każdym razie aby pomóc uczestnikom moich kursów zdającym niedługo egzaminy pilockie, postanowiłem lekko zmotywować Marszałka Struzika do tego żeby egzamin pisemny był faktycznie testem jednokrotnego wyboru. Czekam na odpowiedź Marszałka [przyszła – jest pod linkiem].

struzikpiloci

PS. I jak tu się dziwić wprowadzeniu deregulacji…