Kwiatki z egzaminów czyli kolejny dowód na konieczność deregulacji przewodnictwa

Urząd Marszałkowski opublikował testy egzaminacyjne z ostatniego, tj. z dnia 6 maja 2013 r., egzaminu na uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie. Przyjrzyjmy się części pytań, bowiem ich sposób sformułowania jest niewątpliwie kolejnym atutem zwolenników deregulacji. Dlaczego? Przyjrzyjmy się:

W I zestawie pojawia się oto pytanie o Benedykta XVI:

14. Emerytowany papież Benedykt XVI przybył z wizytą apostolską do Warszawy w:
a) 2005 r.
b) 2006 r.
c) 2007 r.
d) 2009 r.

Mówiąc szczerze nie przypominam sobie żeby emerytowany papież był w Warszawie (oznaczałoby to wizytę między marcem a majem 2013). Jedyna z odpowiedzi, jaka pasuje to 2006 rok, kiedy to papież (wówczas wcale nie emerytowany) Benedykt XVI był w Polsce. Natomiast emerytowany papież nie odwiedził Warszawy nigdy. Znaczy na to pytanie brak jest możliwości udzielenia poprawnej odpowiedzi ;) Rozumiem że teraz pytania o Jana Pawła II będą formułowane „zmarły papież…”?

Przyjrzyjmy się teraz pytaniu nr 25 z zestawu I i porównajmy go z pytaniem nr 4 z zestawu II, dla ułatwienia pogrubiam interesujące fragmenty:

25. Pałac Sobańskich w Al. Ujazdowskich został zaprojektowany przez:
a) Piotra Aignera
b) Leandra Marconiego
c) Jakuba Kubickiego
d) Stefana Szyllera

4. Projektantem budynku Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych był:
a) Henryk Stifelman 
b) Jakub Kubicki
c) Oskar Sosnowski
d) Stefan Schiller

Według wszelkich danych chodzi o tę samą postać. Prosiłoby się o konsekwencję. Tyle, że jeśli weźmiemy pod uwagę fakt że projektantem Zachęty był Stefan Szyller oraz to co podaje portal portalpoint.info to mamy kolejne pytanie bez prawidłowej odpowiedzi. Spójrzmy sami:

Jeden z wybitniejszych architektów warszawskich Stefan Szyller (1857–1933) używał już spolszczonej formy nazwiska; jego ojciec, też architekt, nazywał się Teofil Schüller. 

Czyli na pewno nie Schiller. No comment.

Kolejne pytanie na które chciałbym zwrócić uwagę, to powtarzające się w wielu testach pytanie o kabaret „Qui pro quo”, który funkcjonował w Galerii Luxenburga. Przez „N” a nie  „M”. Błąd ten jest powielany w wielu testach. Mówiąc szczerze nie posądzam tu komisji o niekompetencję, lecz… o nieumiejętność zneutralizowania autokorekty w Wordzie ;)

21. Kabaret „Qui pro quo” został założony w 1919 r. w podziemiach:
a) na Starym Mieście
b) na Pradze
c) w Galerii Luksemburskiej
d) w teatrze Komedia

Na koniec jeszcze dwa pytania. Pierwsze z nich budzi wątpliwości, bowiem Internet prowadzi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czyżby kolejne pytanie testowe bez możliwości udzielenia prawidłowej odpowiedzi?

1. Wskaż, gdzie ostatnio warszawiacy mogli zobaczyć rzeźbę Pawła Althamera „Guma”:
a) w Centrum Sztuki Współczesnej
b) w Pałacu Prezydenckim
c) w Fabryce Trzciny
d) w Zachęcie

Uzupełnienie: Dobrze poinformowane źródła podpowiadają, że Pan Guma pojawił się w Pałacu Prezydenckim. A więc tym razem jednak była poprawna odpowiedź ;)

W tym pytaniu moją uwagę zwrócił sposób zapisania imienia JPII. Czy to jakaś nowa moda? A może wymóg formalny?

2. Powrót do idei budowy Świątyni Opatrzności zainicjował:
a) ks. Jerzy Popiełuszko
b) arcybiskup warszawski Józef Glemp
c) Jan PAWEŁ II
d) ks. Alojzy Orszulik

Komentarz: Od komisji sprawdzającej wiedzę oczekuje się zarówno wiedzy merytorycznej jak i umiejętności formułowania pytań. Jakość pytań testowych nie wystawia najlepszego świadectwa układającym pytania i tylko i wyłącznie jest potwierdzeniem tezy o słuszności deregulacji przewodnictwa.