Kursy Akademii Polin i MHŻP – kolejna odsłona

polin05

O pewnych wątpliwościach co do organizacji kursu dla przewodników po MHŻP pisałem już dwukrotnie, vide wpisy z 13 lutego i kolejny z 14 lutego 2015 r.

Życie napisało dalszy scenariusz, otóż wróciłem do sprawy i wystosowałem pismo do Dyrektora MHŻP, patrz poniższy skan:

polin00

 Celowo nie powołałem się na klauzulę o dostępie do informacji publicznej, zostawiając sobie atuty na później i chyba słusznie, bowiem odpowiedź Pana Dyrektora jest taka sobie. Bawi mnie „wprowadzenie gwarancji adekwatnego poziomu merytorycznego i zasobu wiedzy osób oprowadzających”. A w przypadku kryteriów oceny jak się okazało „bardzo istotne były odpowiedzi udzielone na pytania otwarte, w których kandydaci wskazywali swoją motywację do współpracy z Muzeum”. No cóż moja motywacja widać była za mała:

Dlaczego Pan/Pani chce pracować jako przewodnik w Muzeum POLIN?
Jestem pod głębokim wrażeniem wręcz zachwycony nowo otwartą ekspozycją, która w piękny, kompleksowy sposób prowadzi przez historię Żydów. Niemniej dla odwiedzających nie posiadających zainteresowań krajoznawczo – historycznych wystawa może być trudna, stąd chciałbym móc swą wiedzę przekazywać odwiedzającym.
Jestem zawodowym przewodnikiem (m.in. miejski po Warszawie) stąd zależy mi na możliwości oprowadzania grup po Muzeum.
Jakie posiadane przez Pana/Panią umiejętności, cechy predysponują Panią/Pana do pracy w roli przewodnika muzealnego?
Umiejętność przekazywania w sposób ciekawy informacji, także na tzw. trudne tematy, umiejętność dostosowania się do odbiorcy, nawiązania kontaktu z odbiorcą.
Umiejętność oprowadzania w oparciu o eksponaty czy tablice poglądowe
Dlaczego interesuje Pana/ Panią kultura i historia Żydów?
Od wczesnych lat, kiedy zacząłem interesować się turystyką i krajoznawstwem, moi turystyczni mentorzy zwrócili uwagę na zanikające wówczas ślady kultury żydowskiej. Wszystko zaczęło się od niemal zapomnianego kirkutu w Muszynie, odcyfrowywania w świetle latarek symboliki macew… I tak to się zaczęło gdzieś w 1988 roku. Potem sam zacząłem się interesować tematyką, pokazywać uczestnikom prowadzonych przeze mnie rajdów czy obozów, odszukiwać zapomniane bieszczadzkie cmentarze czy bożnice.
Prosimy o opisanie w maksimum 5 zdaniach: czym charakteryzuje się dobry przewodnik?
Dobry przewodnik dysponuje rozległą wiedzą krajoznawczą, którą w ciekawy, dostosowany do odbiorcy sposób potrafi przekazać. Mówiąc krótko: wie co mówi a nie mówi co wie. Kolejnym istotnym elementem jest umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą ale także zapanowania nad nią kiedy trzeba.

Nie wiem zatem jaką trzeba było mieć motywację, żeby została oceniona pozytywnie :-/

W swoim piśmie Pan Dyrektor pierdoli, tak pierdoli, że „nie dyskryminuje żadnych grup przewodników obsługujących wycieczki”. Jak to nie? Nie mam możliwości oprowadzania po MHŻP i czuję się z tego powodu dyskryminowany i jednocześnie pozbawiony możliwości zarobkowych w MHŻP, w związku z selekcją przeprowadzoną na bliżej nieokreślonych zasadach.

Poniżej całe pismo z MHŻP a ja oczywiście sprawy nie pozostawię ot tak.

polin01

 

polin02

=========

Kurs przewodników po Warszawie – nowa edycja, start 13 maja 2015 r.

Szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl