Kurs przewodnicki po nowemu

W drugiej połowie października rozpoczyna się kolejna edycja kursu przewodników po Warszawie. Zapisy już trwają! Szczegóły na www.kursprzewodnicki.pl

NOWOŚ: Dla zainteresowanych – opcja 3 w 1:
kurs przewodników po Warszawie + kurs przewodników po Mazowszu + kurs pilotów wycieczek. Szczegóły już wkrótce.

W związku z wchodzącą w życie deregulacją, kurs ulega rozszerzeniu o dodatkowe obszary dotychczas nieobjęte kursem przy zachowaniu tej samej ceny! Zapraszamy :)

www.kursprzewodnicki.pl