Deregulacja staje się faktem

Dziś – w piątek 19 kwietnia 2013 – Sejm przyjął ustawę deregulacyjną.

W jej efekcie zawody przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek staną się otwartymi. Odpadnie konieczność posiadania uprawnień państwowych jako wymóg do wykonywania zawodu przewodnika.

Czekamy na pełen tekst ustawy no i na prace Senatu i wreszcie podpis Prezydenta. Wówczas będzie jasność co do czasu wejścia w życie ustawy.