28 października 1918 – istotna data dla Czech i Słowacji

 

obecnidum

Dzień 28 października to dla Czechów odpowiednik naszego 11 listopada.  Dzień ten jest świętem narodowym i związany jest z proklamowaniem niepodległej Republiki Czechosłowackiej. Po blisko 400 latach Czesi wyrwali się z rąk Habsburgów. Niepodległe państwo Czechosłowackie proklamowano z tego oto balkonu, w Pradze, nad wejściem do Obecniho domu (Obecní dům). Wydarzenie to jest istotne zwłaszcza dla Słowacji, bowiem o ile Korona Czeska istniała i świadomość historyczna na temat czeskich dziejów była w jakiś sposób ugruntowana, o tyle właśnie tu, w tym miejscu, 28 października 1918 r. świat po raz pierwszy usłyszał o takim tworze jak Słowacja.

W budynku tym działy się także wydarzenia związane z aksamitną rewolucją roku 1989, otóż tu właśnie upadająca komuna negocjowała z dochodzącą do władzy opozycją szczegóły przekazania władzy.

Miejsce to wiąże się także z polską historią, mianowicie u schyłku XV wieku, w tym miejscu znajdował się pałac królewski, zamieszkiwany przez króla Czech Władysława Jagiellończyka (syn króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, wnuk Władysława Jagiełły).

czeskiherb