Zamek Królewski – egzamin maj 2016

sypialnia 2Od 1 maja 2015 roku, po Zamku Królewskim w Warszawie oprowadzać mogą wyłączni licencjonowani przez Zamek przewodnicy. 21 maja odbył się kolejny egzamin pisemny na przewodników zamkowych. Pytania stają się coraz bardziej szczegółowe i oderwane od praktyki przewodnickiej :-/ Dzięki tajnemu źródłu – pozdrawiam :)  – oto kolejny pakiet pytań z ostatniego egzaminu. Poprzednich pytań należy szukać tutaj.

1) Kto jest autorem mechanizmu zegara niesionego przez Chronosa w Sali Rycerskiej?
2) Kto namalował obraz Martwa natura z globusem Nieba, czaszką, muszlami, gałązkami korala, klepsydrą i motylami?
3) Kto przeniósł salę senatorską w miejsce, gdzie się obecnie znajduje?
4) W którym roku Stanisław August przekazał Pałac pod Blachą swojemu bratankowi?
5) Jak nazywała się żona Janusza I opisana przez Henryka Sienkiewicza w powieści „Krzyżacy”?
6) Kto był interrexem w czasie bezkrólewia?
7) Pelagia z Potockich Sapieżyna została namalowana przez?
8) Czyją żoną była Krystyna Eberhardyna?
9) Kto jest autorem dekoracji na stoliku w Gabinecie Monarchów Europejskich?
10) Którego z obrazów nie zamówiono u Madame Geoffrin (obrazu z Sieni Wielkiej)?
11) Jaki herb jest widoczny na gotyckich zabudowaniach Zamku od strony dziedzińca?
12) Kto pierwszy używał tytułu księcia Warszawskiego?
13) Jakiej narodowości był mąż Teresy Sahakian?
14) Kto podarował do Zamku Królewskiego jedynego z 86 orłów zdobiących tron królewski w Sali Audiencjonalnej?
15) Do jakiej rodziny należał Pałac Rzeczpospolitej widoczny na obrazie Belotta?
16) Kto jest autorem popiersi Moliera i Woltera w Pokoju Zielonym?
17) Plafon w sali marmurowej odtworzono na podstawie akwarel …?
18) Jaką salę nazywano Salą Narodową?
19) Który sejm z epoki Stanisława Augusta Poniatowskiego nie obradował w Warszawie? (były podane daty)
20) Kim był ukochany bratanek króla Stanisław Poniatowski?
21) Kto jest autorem obrazu Elekcja Augusta II?
22) Który z budynków nie należy do obecnej bryły zamku? (Curia Mayor; Curia Minor; Nowy Dom Królewski?)
23) Jak nazywał się poseł, który protestował przeciwko zatwierdzeniu Konstytucji III maja grożąc zabiciem swego kilkuletniego syna, którego możemy oglądać na obrazie Jana Matejki?
24) Jaki antyczny bohater został umieszczony na kominku w Sali Audiencjonalnej Dawnej?
25) Kto był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie?
26) Kto był autorem rozbudowy Zamku w latach 1851-1852?
27) Kto w 1740 wykonał projekt przebudowy wschodniego skrzydła Zamku Król. w Warszawie?
28) Insygnium jakiego orderu stał się miecz z głową białego orła w 1765?
29) Pytanie związane z Radą Nieustającą

Za wszelkie uzupełnienia i komentarze będę wdzięczny :)