W 1816 roku, a konkretnie 19 listopada, za wspaniałomyślną zgodą króla Polski a przy okazji cara Rosji Aleksandra, otwarto w Warszawie uniwersytet, zwany – jakżeby inaczej – aleksandryjskim.