Z przyjemnością informuję, iż zostałem powołany przez Prezydium ZG PTTK do Wysokiej Komisji, tj Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK – miejskich i terenowych. Wraz ze