Prace Pienińskie nr 24

 

 

pp01

Otwieram skrzynkę na listy a tam zwyczajowa przesyłka od RMRa, czyli rednacza Prac Pienińskich. jak co roku, ukazał się kolejny numer pienińskiego periodyku, wydawnictwa o charakterze naukowym, dedykowanym regionowi pienińskiemu.

Jak sięgam do pierwszych numerów, to trochę razi partyzancki charakter publikacji. A teraz? Full profeska :)

Zawartość niezmiernie bogata i urozmaicona: jest o architekturze, jest o historii turystyki, o nowej siedzibie Muzeum Pienińskiego, o przyrodzie. Miłośnicy poezji też coś dla siebie znajdą. Oczywiście kilka recenzji nowych publikacji dotyczących regionu.

Dla uproszczenia poniżej spis treści. Prawda, że imponujący?

pp02

pp03

=========

Kurs przewodników po Warszawie – nowa edycja, start 13 maja 2015 r.

Szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl