Powołanie do wysokiej komisji

komisjaegz_m

Z przyjemnością informuję, iż zostałem powołany przez Prezydium ZG PTTK do Wysokiej Komisji, tj Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK – miejskich i terenowych. Wraz ze mną jeszcze dwóch Kolegów rekomendowanych przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie.

===

Kurs przewodników po Warszawie, kurs przewodników beskidzkich – zapisy trwają

Szczegóły: www.kursprzewodnicki.pl